Welke organen, instellingen of bedrijven schrijf je met HOOFDLETTER?

Welke organen, instellingen of bedrijven schrijf je met HOOFDLETTER?

Namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven e.d. krijgen een hoofdletter. We beschouwen een aanduiding als een naam, als ze naar een orgaan verwijst waarvan er maar één bestaat. Daarom spellen we het Hof van Cassatie (er is er maar één) en het hof van assisen (er zijn er vijf). Microsoft Universitaire Instelling Antwerpen de Europese Unie de Kamer de Koninklijke Marechaussee de Liga voor Mensenrechten de Nederlandse Taalunie […]

Lees meer

Het is feest, dus met een hoofdletter! Maar niet altijd…

Het is feest, dus met een hoofdletter! Maar niet altijd…

Als het feest is, kleden we ons op. De officiële naam van de feestdag doet dat ook, hij trekt zijn mooiste hoofdletter aan. Officiële namen van feestdagen krijgen een hoofdletter Kerstmis, Pasen, Vaderdag, Valentijnsdag, …   Niet-officiële namen van feestdagen en samenstellingen moet het stellen met een kleine letter kerstdag, paasfeest, paasontbijt, valentijn, …  

Lees meer

Taaltip: apetrots

Taaltip: apetrots

Geen tussen-n. Het eerste lid wordt als een versterkend element beschouwd.   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: anti

Taaltip: anti

Geen koppelteken in combinaties met anti, tenzij de klinkers botsen. antiaanbaklaag antidepressiva anti-imperialistisch antikreukfase antilichaam antisemitisme antivries Als het hoofdwoord met een hoofdletter gespeld wordt, komt er een koppelteken na anti en wordt de hoofdletter behouden. anti-Amerikaans anti-Frans   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: andere of anderen?

Taaltip: andere of anderen?

Voor dieren en zaken is het altijd andere. Andere honden blaffen. Andere zijn bang. Voor mensen is het anderen als het woord zelfstandig gebruikt wordt en als het niet met een zelfstandig naamwoord uit de context aangevuld kan worden. Andere mensen zijn onrustig. Anderen huilen. Anderen van hen zijn bang. Maar in de volgende zin spellen we andere omdat het aangevuld kan worden met een woord uit de context (collega’s): […]

Lees meer

Taaltip: allesbehalve of alles behalve?

Taaltip: allesbehalve of alles behalve?

Allesbehalve betekent: helemaal niet. Hij is allesbehalve tevreden over zijn salaris. Alles behalve betekent: alles, met uitzondering van. Vraag me alles behalve geld.   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: ad rem

Ad rem is een bijwoord, maar kan ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Verbuiging: ad remme ad remmer ad remst Voorbeelden: De faculteit heeft ad rem gereageerd op de uitkomsten van de visitatiecommissie. Ons dochtertje is een redelijk ad rem kind.   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: Pasen

Taaltip: Pasen

De kerkelijke feestdag Pasen wordt met een hoofdletter gespeld. Samenstellingen met paas- worden met een kleine letter gespeld. paasdag paasei paasweekend   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: -achtig

Taaltip: -achtig

Voor het achtervoegsel -achtig komt een koppelteken bij klinkerbotsing. Combinaties met -achtig worden als samenstellingen behandeld. azijnachtig bigbrotherachtig fin-de-siècleachtig kafka-achtig koffieachtig lila-achtig maffia-achtig In combinaties met een eigennaam: Alpenachtig Inca-achtig Lodewijk XIV-achtig Yves Letermeachtig Let op het verschil: Kafka-achtig = in de trant van de auteur Franz Kafka kafka-achtig = absurd, angstaanjagend, bedreigend   Bron: vrttaal.net

Lees meer

Taaltip: Afkortingen. Wanneer met hoofdletters?

Taaltip: Afkortingen. Wanneer met hoofdletters?

Redactionele afkortingen spellen we doorgaans klein en met puntjes. Raadpleeg bij twijfel de Woordenlijst of een woordenboek. Gebruik liever geen redactionele afkortingen: ze maken een tekst minder prettig om te lezen. m.a.w. bv. d.w.z. Voor alledaagse zaken en begrippen gebruiken we kleine letters en geen punten. wc pc tv lp horeca aids gsm sms Afgekorte namen van bedrijven, instellingen, organisaties, instanties, landen en staten krijgen […]

Lees meer